Együttműködési megállapodást kötött könyvtárunk az ELTE-BTK KITI-vel

Dátum

Együttműködési megállapodást írtunk alá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő Könyvtár- és Információtudományi Intézettel. A szerződésben vállaltuk, hogy a könyvtárunk lehetőséget teremt az ELTE-n tanuló informatikus könyvtáros hallgatóknak arra, hogy szervezett könyvtárlátogatások keretében megismerjék a szentendrei könyvtárban folyó szakmai munkát, valamint hogy nálunk töltsék a szakmai gyakorlatukat. A könyvtár  konzultációs lehetőséget biztosít a megyei hatókörű városi könyvtári és általában a közkönyvtári feladatokról a szemináriumi, vagy tudományos diákköri dolgozatok, doktori disszertációk, hallgatói vagy oktatói publikációk szerzői számára.

Az ELTE a szerződésben vállalta, hogy támogatja az intézményünk munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint segítségünkre lesz a megfelelő gyakornokok megtalálásában, a humán erőforrás kiválasztásában. Szintén számíthatunk az ELTE-s szellemi tőkére a szakmai munkánk során, szakmai-tudományos rendezvények kezdeményezésében és szervezésében.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár részéről abban bízunk, hogy az együttműködéssel kiaknázhatjuk és a szentendrei, valamint a Pest megyei lakosok javára kamatoztathatjuk a több mint 70 éve az ország élvonalába tartozó könyvtár- és információtudományi szellemi műhely értékeit.

Az ELTE nevével fémjelzett szakmaiság növelheti a könyvtárunk működésének színvonalát, miközben mi is a segítségükre lehetünk az elméleti eredmények gyakorlatba való átültetésével, a hallgatók gyakorlatorientált képzésének támogatásával.