Közösségi szolgálat diákoknak

Lehetőséget biztosítunk a középiskolásoknak, hogy iskolai közösségi szolgálat keretében is betekintést nyerhessenek könyvtárunk életébe.

Azokat a diákokat tudjuk fogadni, akiknek iskolája együttműködési megállapodást kötött könyvtárunkkal. A foglalkoztatás idején az iskola és a könyvtár e feladattal megbízott munkatársai folyamatos kapcsolatot tartanak annak érdekében, hogy a teljesítés problémamentes legyen, és a jogszabályi előírásoknak megfeleljen. A jelentkezőket a könyvtár egyes területein igényelt létszámban és előre egyeztetett időpontban tudjuk fogadni (feladattól függően esetenként hétvégén vagy késődélutáni időpontban is). A jelentkező minden alkalommal hozza magával a szolgálat dokumentálásához szükséges füzetét.

A diákok a többféle tevékenység során önismeretre tehetnek szert, és olyan tapasztalatokkal gazdagodhatnak, amelyek a pályaválasztás során is hasznukra válhatnak. Személyes kapcsolatokat építhetnek a könyvtár munkatársaival és az olvasókkal, jobban megismerhetik a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtár belső működését, felépítését. A könyvtár, amely virtuális és valóságos helyként is funkcionál, egyaránt segíti a tanulást, az iskolai felkészülést és a közösségi kapcsolatok építését.

Végezhető feladatok:  

  • Az olvasás népszerűsítése, felolvasás időseknek, gyerekeknek
  • Ifjúsági könyvajánló készítése. Egy rövid ismertetés és/vagy a műhöz kapcsolódó illusztráció/alkotás készítése a könyvtárosokkal együtt kiválasztott könyvhöz. Az alkotásokat a könyvtár honlapján is közzétesszük! Bővebben >>>
  • Gyermekkönyvtári vagy egyéb rendezvények segítése (előkészítés, helyszíni segítség, tábor)
  • Katalógusgépek használatának segítése az olvasóknak
  • Helytörténeti, városunkhoz kapcsolódó kutatómunka és az erről készült anyag megosztása
  • Egyéb, az olvasói terekben végezhető technikai feladatok

Kapcsolattartó: Kovács-Buday Zsuzsi
Elérhetőség: kozossegiszolgalat@pmk.hu ; +36-26-310-222 / 121-es mellék

Mi az a közösségi szolgálat?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint:
4. § (13) bekezdés: A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.
6. § (4) bekezdés: „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.(...)”