Tanulást, kutatást segítő szolgáltatásaink

Tájékoztatás, információszolgáltatás, irodalomkutatás

Tájékoztató könyvtárosaink a teljes nyitvatartási időben segítik a könyvtárhasználatot: személyesen, telefonon, e-mail-ben válaszolnak az olvasói kérdésekre, információt szolgáltatnak, segítenek a könyvtári dokumentumok megtalálásában. A tájékoztatást több helyben elérhető nyomtatott dokumentum, illetve elektronikus adatbázis segíti. Használatukhoz kérje tájékoztató könyvtárosaink segítségét!

Húsz tételt meg nem haladó bibliográfiák készítését ingyenesen vállaljuk, a nagyobb terjedelmű irodalomkutatást, témafigyelést megrendelésre, térítés ellenében végezzük.
 

Kézikönyvtár

Könyvtárunk kézi könyvtári állományához közel 10 000 dokumentum tartozik. A kiemelt állomány nagy részét nélkülözhetetlen szakkönyvek, enciklopédiák, lexikonok, szótárak, albumok teszik ki. Ezeken kívül atlaszok, térképek, statisztikai adattárak, címtárak, és nehezen beszerezhető dokumentumok. Ezek a dokumentumok nem kölcsönözhetőek. A könyvek, megkülönböztető, sárga jelzéssel vannak ellátva.
 

Segédkönyvtári gyűjtemény

A könyvtárunkban a segédkönyvtári gyűjtemények az olvasóteremben a tájékoztató szolgálat közelében kerültek elhelyezésre.

Pedagógiai segédkönyvtári gyűjtemény: érettségire, nyelvvizsgára, felvételire való felkészülést segítő kiadványok, felsőoktatási, szakképzési tájékoztatók, ünnepi műsorok, összeállítások.

Tájékoztató segédkönyvtári gyűjtemény: statisztikai adattárak, címtárak, helyi és megyei tájékozódást segítő kiadványok, könyvtárszakmai könyvek, füzetek, folyóiratok.
 

Az olvasótermek használata

Az olvasótermek a helyben olvasást, kutatást szolgálják. Nem végezhető semmi olyan tevékenység, amely a nyugodt olvasást, kutatást zavarja, sem hangosan beszélgetni, sem telefonálni, sem oktatni, sem enni nem lehet a könyvtár ezen helyiségeiben.

A felnőtt olvasóterem rendezvényeink helyéül is szolgál, ezért esetenként, igazgatói döntés alapján nyitvatartási időben lezárásra kerülhet.

Oktatásra, csoportos tanulásra kijelölt ingyenes helyiségek a Vajda-terem és az Előcsarnok, illetve a mindenkori Terembérleti díjtáblázatunknak megfelelően bérelhető a Szántó Piroska terem.

A számítógépek használatára vonatkozó információkat A számítógép- és internethasználat szabályai a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban című szabályzat tartalmazza.

 

Könyvtárunkban elérhető adatbázisok, digitális könyvtárak, elektronikus adattárak